• Phần mềm quản lý bán hàng
  Là phần mềm cung cấp giải pháp quản lý toàn diện, trọng tâm vào nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, công nợ, báo cáo doanh thu, quản lý xuất - nhập - tồn kho,… Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phần mềm quản lý xăng dầu
  Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như hàng bán, tồn kho, thu chi, công nợ... Phần mềm dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng,... Phần mềm quản lý xăng dầu
 • Phần mềm quản lý nha khoa
  Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý phòng khám nha khoa số, tồn kho, thu chi, công nợ... Phần mềm dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện,... Phần mềm quản lý nha khoa
 • Chữ ký số
  Chữ ký số có giá trị như một chữ ký bình thường trong các giấy tờ, văn bản. dùng để chứng thực cá nhân, tổ chức, dùng trong khai báo thuế qua mạng,... Chữ ký số
 • Nhắn tin đầu số và thương hiệu
  SMS Marketing, là 1 kênh của Mobile Marketing, đang phát triển nhanh chóng nhờ một lý do không thể phủ nhận: Khi nhận được SMS, bất kỳ ai cũng phải đọc.,... Nhắn tin đầu số và thương hiệu
 • Tư vấn thiết kế mạng
  Cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên. Dịch vụ bao gồm: Đánh giá, hoạch định, triển khai, Tối ưu và quản trị cho hạ tầng mạng LAN/WAN/Wireless, các hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, các hệ thống quản trị, an toàn dữ liệu...cho các hệ thống thông tin của mọi quy mô và loại hình khách hàng