PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

TTSOFT - HOTEL

 

homepage james joice 04

 

Phần mềm quản lý khách sạn - karaoke-bida (TTSoft-Hotel) được thiết kế nhằm giúp bạn quản lý hiệu quả hoạt động của khách sạn, karaoke - câu lạc bộ bida.

 

TTSoft-Hotel hỗ trợ các tính năng nỗi bật sau:

Quản lý tình trạng phòng/tình trang bàn bida, giờ vào giờ ra.

Quản lý đặt phòng/bàn trước.

Quản lý nhiều mức giá phòng theo giờ, theo ngày.

Quản lý giá bàn bida theo block.

Quản lý bán các dịch vụ, mặt hàng khác.

Hỗ truy cập từ xa qua internet giúp lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa.