Phần mềm quản lý bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

TTSOFT – SALEPRO

Phần mềm TTSoft-SalesPro cung cấp giải pháp quản lý toàn diện, trọng tâm vào nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, công nợ, báo cáo doanh thu, quản lý xuất – nhập – tồn kho,…

Danh mục Mô tả
Nhập hàng

Quản lý thông tin chi tiết về nhập hàng:

– Theo dõi mua hàng theo từng mặt hàng, theo nhóm hàng, theo nhà cung cấp.

– Theo dõi nghiệp vụ mua hàng theo hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, trả chậm,..)

– Báo cáo theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.

Xuất bán

Quản lý thông tin chi tiết về bán hàng → Báo cáo kết quả

– Theo dõi doanh số bán hàng theo từng khách hàng (đại lý), theo từng nhân viên bán hàng

– Theo dõi chi tiết chiết khấu bán hàng cho từng khách hàng theo nhiều hình thức : chiết khấu thanh toán, chiết khấu theo doanh số, chiết khấu theo hàng hóa.

– Thiết lập các chương trình khuyến mãi hàng bán theo từng khách hàng cho từng hoá đơn, từng thời điểm.

– Theo dõi nghiệp vụ bán hàng theo hình thức tiền mặt, trả chậm, thu tiền ngay, …

– Quản lý các thông tin giao dịch của khách hàng: Thông tin của khách hàng, thông tin đơn đặt hàng, thông tin số lượng hàng hóa bán ra

– Quản lý chi tiết hàng hóa và công nợ của khách hàng.

Tồn kho

– Theo dõi từng mặt hàng thuộc nhóm hàng nào và của nhà cung cấp nào.

– Theo dõi từng kho hàng (đối với doanh nghiệp có nhiều kho hàng)

– Theo dõi và đánh giá tình hình hàng tồn kho; hàng nhanh hoặc chậm luân chuyển.

– Báo cáo tồn kho: sổ chi tiết nhập – xuất – tồn hàng hóa; sổ tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hóa; báo cáo tồn kho; bảng kê nhập hàng; bảng kê xuất hàng.

Quản lý công nợ

Theo dõi công nợ khách hàng:

– Sổ chi tiết công nợ của từng khách hàng phải thu / phải trả.

– Theo dõi công nợ khách hàng theo hoá đơn / thời gian thanh toán / nợ đến hạn / nợ quá hạn.

Quản lý doanh thu

– Quản lý doanh thu theo ngày, tuần, tháng, quý và năm.

– Quản lý tổng hợp doanh thu.

Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh

– Báo cáo thu tiền

– Báo cáo bán hàng theo từng thời điểm: theo ngày, tuần, tháng, năm.

– Báo cáo doanh thu theo mặt hàng, theo nhân viên bán hàng,theo khách hàng, theo ngành hàng của từng nhà cung cấp.

– Bảng kê nhập hàng

– Bảng kê xuất hàng

– Báo cáo tồn kho

– Sổ theo dõi công nợ nhà cung cấp

– Sổ theo dõi công nợ khách hàng

Phân tích kết quả kinh doanh

– Bảng phân tích lãi lỗ tạm tính

– Bảng phân tích lãi lỗ thực tế

– So sánh kết quả kinh doanh giữa các tháng, quí, năm

– So sánh sản lượng bán hàng hóa giữa các tháng, quí, năm

Đặc điểm nổi bật

Phần mềm bán hàng – TTS-Salespro

Phần mềm bán hàng – TTS-Salespro gồm những tính năng nhỏ gọn, vừa đủ cho doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng để bán hàng, quản lý doanh thu bán hàng, xem hàng tồn kho,…

Phần mềm bán hàng –TTS-Salespro được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại. Sản phẩm được chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit/64bit. Font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu là SQL Server 2008, giao diện là công nghệ .NET.

Phần mềm bán hàng – TTS-Salespro được tổ chức một cách hợp lý với những tính năng được gom nhóm theo từng nhóm nhiệm vụ liên quan và thói quen người sử dụng.

Vui lòng click vào Downloads để hiển thị files tải về!

Địa chỉ

Công ty phần mềm Trường Tín

(Truong Tin Soft Co .Ltd)

79C Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Phone : (02923) 831 813

Mobile : 0948 06 09 08

Email : info@truongtin.vn