Hãy bắt đầu từ đây

Copy of Hướng dẫn cách tạo/xóa người dùng mới trên Windows 8/8.1

24/11/2015 16:01

Hướng dẫn cách tạo/xóa người dùng mới trên Windows 8/8.1. Khi cho ai đó cùng sử dụng máy tính, hãy tạo thêm người dùng mới để đảm bảo tính riêng tư cho cả 2.

Tạo nhiều người dùng giúp bạn và những người cùng sử dụng máy tính khác bảo mật các thông tin cá nhân tốt hơn. Bạn có thể tạo nhiều tài khoản người dùng trên Windows 8/8.1 có sử dụng hoặc không sử dụng tài khoản Microsoft.

 

Làm thế nào để tạo/xóa người dùng mới trên Windows 8/8.1?

 

1. Cách tạo người dùng mới trên Windows 8/8.1

 

Bước 1: Mở Control Panel (Xem cách mở Control Panel).

 

Bước 2: Chọn User Accounts and Family Safety .

Chọn User Accounts and Family Safety

 

Bước 3: Chọn User Accounts.

Chọn User Accounts

 

Bước 4: Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings.

Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings

 

Bước 5: Chọn Other accounts trong menu bên trái sau đó nhấn nút Add an account trong cửa sổ bên phải.

Chọn Other accounts -> Add an account

Lượt xem: 2751 lượt